เพราะพวกเราคือทีม

ไปด้วยกันไปได้ไกล

Passakon Puttasuwan (Long)

Developer & Programmer

"คุณไม่ได้ไม่เก่ง คุณแค่ไม่ฝึก"

Warut Wattanakijrungroj (Tan)

Designer & Marketing

...............

Punthitra ditsathien (Milk)

Marketing

"มองภายนอกอาจจะคิดว่าเป็นเด็กเนิร์ด แต่ถ้าได้ลองรู้จักแล้วความคิดคุณจะเปลี่ยนไป"

Suchanun Intanon (Donut)

Marketing

""